58. KFPP OPOLE 2021 - STRONA WYDARZENIA

Zapraszamy do zakupu biletów na 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, który odbędzie się w dniach 3-6 września 2021 roku w opolskim amfiteatrze. Organizatorami 58. KFPP w Opolu są Telewizja Polska oraz Miasto Opole.

W związku z ograniczeniami ustawowymi związanymi z pandemią koronawirusa Biuro Sprzedaży i Współpracy Międzynarodowej Telewizji Polskiej S.A. planuje przeznaczyć do sprzedaży ilość miejsc na widowni w opolskim Amfiteatrze zgodnie z rozporządzeniem. Dodatkowo część zwyczajowo dostępnych miejsc zajmie okazała scenografia, co także wpłynie na ilość miejsc na widowni.


Organizatorzy zadbali o zapewnienie bezpieczeństwa widzom, obecnym w amfiteatrze podczas koncertów. Zasady bezpieczeństwa będą dotyczyć odległości pomiędzy uczestnikami imprezy, usytuowania publiczności w sektorach (według obowiązującego schematu szachownicy), a także odpowiednich zabezpieczeń medycznych - w tym dystrybucji obowiązkowych maseczek. Podobnie jak w ubiegłym roku posiadacze biletów na festiwalowe koncerty będą zobowiązani do wypełnienia obowiązkowego oświadczenia na temat SARS-COV-2 oraz przekazania swoich danych kontaktowych organizatorom tuż przed wejściem na teren Amfiteatru. Oświadczenia są załącznikiem do e-biletu, należy je wydrukować na osobnej kartce, wypełnić i oddać organizatorom w momencie wejścia na teren obiektu. Dodatkowo wzory oświadczeń będą dostępne także przed wszystkimi wejściami. Każdemu uczestnikowi koncertów zostanie przy wejściu zmierzona temperatura. Granica dopuszczalnej temperatury, która pozwoli posiadaczom biletów uczestniczyć w koncercie, wyniesie 37,4 stopnia Celsjusza. Osoby, u których wystąpi wyższa temperatura nie zostaną wpuszczone na teren koncertu. 

Wszelkie wytyczne w tym zakresie zawiera szczegółowy regulamin imprezy, dostępny na stronie internetowej www.bilety.tvp.pl.