Kontakt

KONTAKT W SPRAWIE LICENCJI I POZWOLEŃ DLA POKAZÓW PUBLICZNYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH:

www.licencje.tvp.pl

e-mail: licencje@tvp.pl

Tel.: 601 600 601

POZOSTAŁE KONTAKTY W BIURZE HANDLU I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ:

Dyrektor Biura - Monika Karasek

SEKRETARIAT: Tel.: (48-22) 547 8501

Dział Sprzedaży Krajowej - Magdalena Rutkowska

e-mail: magdalena.rutkowska@tvp.pl

Tel.: (48-22) 547 5742 Fax: (48-22) 547 85 07

Dział Sprzedaży Zagranicznej - Aleksandra Kaźmieruk

e-mail: aleksandra.kazmieruk@tvp.pl

Tel.: (48-22) 547 6621 Fax: (48-22) 547 85 07

Festiwale - Karolina Socha-Kalinowska

e-mail: Karolina.Socha-Kalinowska@tvp.pl

Tel.: (48-22) 547 7650

Dział Nabywania Licencji i Praw - Jarosław Burdek

e-mail: jaroslaw.burdek@tvp.pl

Tel.: (48-22) 547 8033 Fax: (48-22) 547 5257

Dział Reemisji Krajowej Łukasz Naczas

e-mail: lukasz.naczas@tvp.pl

Tel.: (48-22) 547 3845

Dział Merchandisingu i Projektów Specjalnych - Sebastian Moskot

e-mail: sebastian.moskot@tvp.pl

Tel.: (48-22) 547 5723 Fax: (48-22) 547 85 07

Dział Pozyskiwania Wpływów z Umów Produkcyjnych oraz Koprodukcyjnych Dział Krajowej Dystrybucji Kinowej - Renata Banasińska

e-mail: renata.banasinska@tvp.pl

Tel.: (48-22) 547 7079 Fax: (48-22) 547 7655

Dział Obsługi Operacyjnej i Baz Danych - Izabella Pidek-Sousa

e-mail: izabella.pidek-sousa@tvp.pl

Tel.: (48-22) 547 7912